Skip to main content

getTransactions

The getTransactions method return a detailed list of transactions starting from the user specified starting point that you can paginate as long as the pages fall within the history retention of their corresponding RPC provider.

Params

(2)

Please note that parameter structure within the request must contain named parameters as a by-name object, and not as positional arguments in a by-position array

1. startLedger (required)

Ledger sequence number to start fetching responses from (inclusive). This method will return an error if startLedger is less than the oldest ledger stored in this node, or greater than the latest ledger seen by this node. If a cursor is included in the request, startLedger must be omitted.

number

Sequence number of the ledger.

2. pagination

Pagination in RPC is similar to pagination in Horizon. See Pagination.

cursor
string

A unique identifier (specifically, a TOID) that points to a specific location in a collection of responses and is pulled from the paging_token value of a record. When a cursor is provided, RPC will not include the element whose ID matches the cursor in the response: only elements which appear after the cursor will be included.

limit
number

The maximum number of records returned. For getTransactions, this ranges from 1 to 200 and defaults to 50.

Result

(getTransactionsResult)
transactions
array[object]
status
string

Indicates whether the transaction was successful or not.

applicationOrder
number

The 1-based index of the transaction among all transactions included in the ledger.

feeBump
boolean

Indicates whether the transaction was fee bumped.

envelopeXdr
string

A base64 encoded string of the raw TransactionEnvelope XDR struct for this transaction.

resultXdr
string

A base64 encoded string of the raw TransactionResult XDR struct for this transaction.

resultMetaXdr
string

A base64 encoded string of the raw TransactionMeta XDR struct for this transaction.

diagnosticEventsXdr
array[string]

(optional) A base64 encoded slice of xdr.DiagnosticEvent. This is only present if the ENABLE_SOROBAN_DIAGNOSTIC_EVENTS has been enabled in the stellar-core config.

ledger
number

The sequence number of the ledger which included the transaction.

ledgerCloseTime
string

The unix timestamp of when the transaction was included in the ledger.

latestLedger
number

The sequence number of the latest ledger known to Soroban RPC at the time it handled the request.

latestLedgerCloseTime
string

The unix timestamp of the close time of the latest ledger known to Soroban RPC at the time it handled the request.

oldestLedger
number

The sequence number of the oldest ledger ingested by Soroban RPC at the time it handled the request.

oldestLedgerCloseTime
string

The unix timestamp of the close time of the oldest ledger ingested by Soroban RPC at the time it handled the request.

Examples

Query a list of transactions starting from the given startLedger.

Request

curl -X POST \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 8675309,
"method": "getTransactions",
"params": {
"startLedger": 1888539,
"pagination": {
"limit": 5
}
}
}' \
https://soroban-testnet.stellar.org:443 | jq

Result

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 8675309,
"result": {
"transactions": [
{
"status": "FAILED",
"applicationOrder": 1,
"feeBump": false,
"envelopeXdr": "AAAAAgAAAACDz21Q3CTITlGqRus3/96/05EDivbtfJncNQKt64BTbAAAASwAAKkyAAXlMwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAABmWeASAAAAAQAAABR3YWxsZXQ6MTcxMjkwNjMzNjUxMAAAAAEAAAABAAAAAIPPbVDcJMhOUapG6zf/3r/TkQOK9u18mdw1Aq3rgFNsAAAAAQAAAABwOSvou8mtwTtCkysVioO35TSgyRir2+WGqO8FShG/GAAAAAFVQUgAAAAAAO371tlrHUfK+AvmQvHje1jSUrvJb3y3wrJ7EplQeqTkAAAAAAX14QAAAAAAAAAAAeuAU2wAAABAn+6A+xXvMasptAm9BEJwf5Y9CLLQtV44TsNqS8ocPmn4n8Rtyb09SBiFoMv8isYgeQU5nAHsIwBNbEKCerusAQ==",
"resultXdr": "AAAAAAAAAGT/////AAAAAQAAAAAAAAAB////+gAAAAA=",
"resultMetaXdr": "AAAAAwAAAAAAAAACAAAAAwAc0RsAAAAAAAAAAIPPbVDcJMhOUapG6zf/3r/TkQOK9u18mdw1Aq3rgFNsAAAAF0YpYBQAAKkyAAXlMgAAAAsAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAABzRGgAAAABmWd/VAAAAAAAAAAEAHNEbAAAAAAAAAACDz21Q3CTITlGqRus3/96/05EDivbtfJncNQKt64BTbAAAABdGKWAUAACpMgAF5TMAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAc0RsAAAAAZlnf2gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=",
"ledger": 1888539,
"createdAt": 1717166042
},
{
"status": "SUCCESS",
"applicationOrder": 2,
"feeBump": false,
"envelopeXdr": "AAAAAgAAAAC4EZup+ewCs/doS3hKbeAa4EviBHqAFYM09oHuLtqrGAAPQkAAGgQZAAAANgAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAABB90WssODNIgi6BHveqzxTRmIpvAFRyVNM+Hm2GVuCcAAAAAAAAAAAq6aHAHZ2sd9aPbRsskrlXMLWIwqs4Sv2Bk+VwuIR+9wAAABdIdugAAAAAAAAAAAIu2qsYAAAAQERzKOqYYiPXNwsiL8ADAG/f45RBssmf3umGzw4qKkLGlObuPdX0buWmTGrhI13SG38F2V8Mp9DI+eDkcCjMSAOGVuCcAAAAQHnm0o/r+Gsl+6oqBgSbqoSY37gflvQB3zZRghuir0N75UVerd0Q50yG5Zfu08i2crhx6uk+5HYTl8/Sa7uZ+Qc=",
"resultXdr": "AAAAAAAAAGQAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=",
"resultMetaXdr": "AAAAAwAAAAAAAAACAAAAAwAc0RsAAAAAAAAAALgRm6n57AKz92hLeEpt4BrgS+IEeoAVgzT2ge4u2qsYAAAAADwzS2gAGgQZAAAANQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAABzPVAAAAABmWdZ2AAAAAAAAAAEAHNEbAAAAAAAAAAC4EZup+ewCs/doS3hKbeAa4EviBHqAFYM09oHuLtqrGAAAAAA8M0toABoEGQAAADYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAc0RsAAAAAZlnf2gAAAAAAAAABAAAAAwAAAAMAHNEaAAAAAAAAAAAQfdFrLDgzSIIugR73qs8U0ZiKbwBUclTTPh5thlbgnABZJUSd0V2hAAAAawAAAlEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAaBGEAAAAAZkspCwAAAAAAAAABABzRGwAAAAAAAAAAEH3Rayw4M0iCLoEe96rPFNGYim8AVHJU0z4ebYZW4JwAWSUtVVp1oQAAAGsAAAJRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAGgRhAAAAAGZLKQsAAAAAAAAAAAAc0RsAAAAAAAAAACrpocAdnax31o9tGyySuVcwtYjCqzhK/YGT5XC4hH73AAAAF0h26AAAHNEbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=",
"ledger": 1888539,
"createdAt": 1717166042
},
{
"status": "SUCCESS",
"applicationOrder": 3,
"feeBump": false,
"envelopeXdr": "AAAAAgAAAACwtG/IRC5DZE1UdekijEsoQEPM/uOwZ3iY/Y8UZ3b9xAAPQkAAGgRHAAAANgAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAABB90WssODNIgi6BHveqzxTRmIpvAFRyVNM+Hm2GVuCcAAAAAAAAAADgdupKeB04lazKXCOb+E1JfxaM3tI4Xsb/qDa1MWOvXgAAABdIdugAAAAAAAAAAAJndv3EAAAAQKcTimw6KKcM0AeCMxXJcEK/hS9ROoj/qpMFppGNAr4W3ifSOSTGAFbA+cIVHmaV4p7xGcR+9JnUN1YjamvJZwSGVuCcAAAAQK9Cp775JbnYA793SXkkWWbmvnEFTiDPiFyTHxTphCwBDB1zqkXqGG6Q5O3dAyqkNJvj1XNRDsmY4pKV41qijQU=",
"resultXdr": "AAAAAAAAAGQAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=",
"resultMetaXdr": "AAAAAwAAAAAAAAACAAAAAwAc0RsAAAAAAAAAALC0b8hELkNkTVR16SKMSyhAQ8z+47BneJj9jxRndv3EAAAAADwzS2gAGgRHAAAANQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAABzPVAAAAABmWdZ2AAAAAAAAAAEAHNEbAAAAAAAAAACwtG/IRC5DZE1UdekijEsoQEPM/uOwZ3iY/Y8UZ3b9xAAAAAA8M0toABoERwAAADYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAc0RsAAAAAZlnf2gAAAAAAAAABAAAAAwAAAAMAHNEbAAAAAAAAAAAQfdFrLDgzSIIugR73qs8U0ZiKbwBUclTTPh5thlbgnABZJS1VWnWhAAAAawAAAlEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAaBGEAAAAAZkspCwAAAAAAAAABABzRGwAAAAAAAAAAEH3Rayw4M0iCLoEe96rPFNGYim8AVHJU0z4ebYZW4JwAWSUWDOONoQAAAGsAAAJRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAGgRhAAAAAGZLKQsAAAAAAAAAAAAc0RsAAAAAAAAAAOB26kp4HTiVrMpcI5v4TUl/Foze0jhexv+oNrUxY69eAAAAF0h26AAAHNEbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=",
"ledger": 1888539,
"createdAt": 1717166042
},
{
"status": "SUCCESS",
"applicationOrder": 4,
"feeBump": false,
"envelopeXdr": "AAAAAgAAAACxMt2gKYOehEoVbmh9vfvZ4mVzXFSNTbAU5S4a8zorrAA4wrwAHLqRAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAYAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAALEy3aApg56EShVuaH29+9niZXNcVI1NsBTlLhrzOiusz3K+BVgRzXig/Bhz1TL5Qy+Ibv6cDvCfdaAtBMMFPcYAAAAAHXUVmJM11pdJSKKV52UJrVYlvxaPLmmg17nMe0HGy0MAAAABAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAACxMt2gKYOehEoVbmh9vfvZ4mVzXFSNTbAU5S4a8zorrM9yvgVYEc14oPwYc9Uy+UMviG7+nA7wn3WgLQTDBT3GAAAAAB11FZiTNdaXSUiiledlCa1WJb8Wjy5poNe5zHtBxstDAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAcddRWYkzXWl0lIopXnZQmtViW/Fo8uaaDXucx7QcbLQwAAAAEAAAAGAAAAAbolCtTsMrJvK0M2SaskFsaMajj3iAZbXxELZHwDyE5dAAAAFAAAAAEABf2jAAAd1AAAAGgAAAAAADjCWAAAAAHzOiusAAAAQM+qaiMKxMoCVNjdRIh3X9CSxkjAm0BpXYDB9Fd+DS0guYKiY3TMaVe243UB008iBn5ynQv724rReXlg7iFqXQA=",
"resultXdr": "AAAAAAAw3cUAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAYAAAAAKg/pGuhtOG27rIpG8xhUIp46CStGWOcsGlNsTQv44UOAAAAAA==",
"resultMetaXdr": "AAAAAwAAAAAAAAACAAAAAwAc0RsAAAAAAAAAALEy3aApg56EShVuaH29+9niZXNcVI1NsBTlLhrzOiusAAAAFzJtlUYAHLqRAAAACwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAABzRFAAAAABmWd+1AAAAAAAAAAEAHNEbAAAAAAAAAACxMt2gKYOehEoVbmh9vfvZ4mVzXFSNTbAU5S4a8zorrAAAABcybZVGABy6kQAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAc0RsAAAAAZlnf2gAAAAAAAAABAAAAAgAAAAAAHNEbAAAACZ8OtTIDsshAKP7N/eZQd88TVRE6/Zndu5MpJWNEYJnfADx1GgAAAAAAAAAAABzRGwAAAAYAAAAAAAAAAbolCtTsMrJvK0M2SaskFsaMajj3iAZbXxELZHwDyE5dAAAAFAAAAAEAAAATAAAAAB11FZiTNdaXSUiiledlCa1WJb8Wjy5poNe5zHtBxstDAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAwAc0RsAAAAAAAAAALEy3aApg56EShVuaH29+9niZXNcVI1NsBTlLhrzOiusAAAAFzJtlUYAHLqRAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAABzRGwAAAABmWd/aAAAAAAAAAAEAHNEbAAAAAAAAAACxMt2gKYOehEoVbmh9vfvZ4mVzXFSNTbAU5S4a8zorrAAAABcydXo9ABy6kQAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAc0RsAAAAAZlnf2gAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAADNgQAAAAAAMA/gAAAAAAAwDlkAAAAAAAAAEgAAAAG6JQrU7DKybytDNkmrJBbGjGo494gGW18RC2R8A8hOXQAAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAIAAAAPAAAADGNvcmVfbWV0cmljcwAAAA8AAAAKcmVhZF9lbnRyeQAAAAAABQAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAAC3dyaXRlX2VudHJ5AAAAAAUAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAgAAAA8AAAAMY29yZV9tZXRyaWNzAAAADwAAABBsZWRnZXJfcmVhZF9ieXRlAAAABQAAAAAAAB3UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAAEWxlZGdlcl93cml0ZV9ieXRlAAAAAAAABQAAAAAAAABoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAADXJlYWRfa2V5X2J5dGUAAAAAAAAFAAAAAAAAAFQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAIAAAAPAAAADGNvcmVfbWV0cmljcwAAAA8AAAAOd3JpdGVfa2V5X2J5dGUAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAgAAAA8AAAAMY29yZV9tZXRyaWNzAAAADwAAAA5yZWFkX2RhdGFfYnl0ZQAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAAD3dyaXRlX2RhdGFfYnl0ZQAAAAAFAAAAAAAAAGgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAIAAAAPAAAADGNvcmVfbWV0cmljcwAAAA8AAAAOcmVhZF9jb2RlX2J5dGUAAAAAAAUAAAAAAAAd1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAgAAAA8AAAAMY29yZV9tZXRyaWNzAAAADwAAAA93cml0ZV9jb2RlX2J5dGUAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAACmVtaXRfZXZlbnQAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAgAAAA8AAAAMY29yZV9tZXRyaWNzAAAADwAAAA9lbWl0X2V2ZW50X2J5dGUAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAACGNwdV9pbnNuAAAABQAAAAAABTO4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAACG1lbV9ieXRlAAAABQAAAAAAAPkDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAAEWludm9rZV90aW1lX25zZWNzAAAAAAAABQAAAAAAAmizAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAAD21heF9yd19rZXlfYnl0ZQAAAAAFAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAIAAAAPAAAADGNvcmVfbWV0cmljcwAAAA8AAAAQbWF4X3J3X2RhdGFfYnl0ZQAAAAUAAAAAAAAAaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAgAAAA8AAAAMY29yZV9tZXRyaWNzAAAADwAAABBtYXhfcndfY29kZV9ieXRlAAAABQAAAAAAAB3UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAAE21heF9lbWl0X2V2ZW50X2J5dGUAAAAABQAAAAAAAAAA",
"diagnosticEventsXdr": [
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAACnJlYWRfZW50cnkAAAAAAAUAAAAAAAAAAg==",
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAAC3dyaXRlX2VudHJ5AAAAAAUAAAAAAAAAAQ==",
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAAEGxlZGdlcl9yZWFkX2J5dGUAAAAFAAAAAAAAHdQ=",
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAAEWxlZGdlcl93cml0ZV9ieXRlAAAAAAAABQAAAAAAAABo",
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAADXJlYWRfa2V5X2J5dGUAAAAAAAAFAAAAAAAAAFQ=",
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAADndyaXRlX2tleV9ieXRlAAAAAAAFAAAAAAAAAAA=",
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAADnJlYWRfZGF0YV9ieXRlAAAAAAAFAAAAAAAAAAA=",
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAAD3dyaXRlX2RhdGFfYnl0ZQAAAAAFAAAAAAAAAGg=",
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAADnJlYWRfY29kZV9ieXRlAAAAAAAFAAAAAAAAHdQ=",
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAAD3dyaXRlX2NvZGVfYnl0ZQAAAAAFAAAAAAAAAAA=",
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAACmVtaXRfZXZlbnQAAAAAAAUAAAAAAAAAAA==",
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAAD2VtaXRfZXZlbnRfYnl0ZQAAAAAFAAAAAAAAAAA=",
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAACGNwdV9pbnNuAAAABQAAAAAABTO4",
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAACG1lbV9ieXRlAAAABQAAAAAAAPkD",
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAAEWludm9rZV90aW1lX25zZWNzAAAAAAAABQAAAAAAAmiz",
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAAD21heF9yd19rZXlfYnl0ZQAAAAAFAAAAAAAAADA=",
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAAEG1heF9yd19kYXRhX2J5dGUAAAAFAAAAAAAAAGg=",
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAAEG1heF9yd19jb2RlX2J5dGUAAAAFAAAAAAAAHdQ=",
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAAE21heF9lbWl0X2V2ZW50X2J5dGUAAAAABQAAAAAAAAAA"
],
"ledger": 1888539,
"createdAt": 1717166042
},
{
"status": "FAILED",
"applicationOrder": 1,
"feeBump": false,
"envelopeXdr": "AAAAAgAAAAAxLMEcxmfUgNzL687Js4sX/jmFQDqTo1Lj4KDoC1PeSQAehIAAAAIJAAtMUQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAABmWeAVAAAAAQAAAAlwc3BiOjMyMTcAAAAAAAACAAAAAQAAAACKlutUN5GT3UOoE2BUkNtJEwoipGOinBFsQtXgpIZMxQAAAAEAAAAA433o+yremWU3t88cKpfpHR+JMFR44JHzmBGni6hqCEYAAAACQVRVQUgAAAAAAAAAAAAAAGfK1mN4mg51jbX6by6TWghGynQ463doEDgzriqZo9bzAAAAAAaOd4AAAAABAAAAAIqW61Q3kZPdQ6gTYFSQ20kTCiKkY6KcEWxC1eCkhkzFAAAAAQAAAADjfej7Kt6ZZTe3zxwql+kdH4kwVHjgkfOYEaeLqGoIRgAAAAJBVFVTRAAAAAAAAAAAAAAAZ8rWY3iaDnWNtfpvLpNaCEbKdDjrd2gQODOuKpmj1vMAAAAAADh1IAAAAAAAAAACC1PeSQAAAEBoad/kqj/4Sqq5tC6HyeMm5LJKM1VqKRGZc3e4uvA3ITThwn2nNMRJRegdQrLrPBTSgw51nY8npilXVIds7I0OpIZMxQAAAEDTZNaLjIDMWPDdCxa1ZB28vUxTcS/0xykOFTI/JAz096vX6Y7wI0QvnbPM7KCoL0cJAciD+pJxNqXQ2Aff1hoO",
"resultXdr": "AAAAAAAAAMj/////AAAAAgAAAAAAAAAB////+wAAAAAAAAAB////+wAAAAA=",
"resultMetaXdr": "AAAAAwAAAAAAAAACAAAAAwAc0RwAAAAAAAAAADEswRzGZ9SA3Mvrzsmzixf+OYVAOpOjUuPgoOgLU95JAAAAFxzxIbUAAAIJAAtMUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAABzRGgAAAABmWd/VAAAAAAAAAAEAHNEcAAAAAAAAAAAxLMEcxmfUgNzL687Js4sX/jmFQDqTo1Lj4KDoC1PeSQAAABcc8SG1AAACCQALTFEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAc0RwAAAAAZlnf3wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=",
"ledger": 1888540,
"createdAt": 1717166047
}
],
"latestLedger": 1888542,
"latestLedgerCloseTimestamp": 1717166057,
"oldestLedger": 1871263,
"oldestLedgerCloseTimestamp": 1717075350,
"cursor": "8111217537191937"
}
}