Skip to main content

getTransaction

The getTransaction method provides details about the specified transaction. Clients are expected to periodically query this method to ascertain when a transaction has been successfully recorded on the blockchain. The soroban-rpc system maintains a restricted history of recently processed transactions, with the default retention window set at 1440 ledgers, approximately equivalent to a 2-hour timeframe. For private soroban-rpc instances, it is possible to modify the retention window value by adjusting the transaction-retention-window configuration setting. For comprehensive debugging needs that extend beyond the 2-hour timeframe, it is advisable to retrieve transaction information from Horizon, as it provides a lasting and persistent record.

Params

(1)

Please note that parameter structure within the request must contain named parameters as a by-name object, and not as positional arguments in a by-position array

1. hash (required)

Transaction hash to query as a hex-encoded string. This transaction hash should correspond to transaction that has been previously submitted to the network.

string

Transaction hash (as a hex-encoded string)

>= 64 characters<= 64 characters
Match pattern:
^[a-f\d]{64}$

Result

(getTransactionResult)
status
string
required

The current status of the transaction by hash

Allowed values:
SUCCESSNOT_FOUNDFAILED
latestLedger
number
required

The sequence number of the latest ledger known to Soroban RPC at the time it handled the request.

latestLedgerCloseTime
string
required

The unix timestamp of the close time of the latest ledger known to Soroban RPC at the time it handled the request.

oldestLedger
number
required

The sequence number of the oldest ledger ingested by Soroban RPC at the time it handled the request.

oldestLedgerCloseTime
string
required

The unix timestamp of the close time of the oldest ledger ingested by Soroban RPC at the time it handled the request.

ledger
number

(optional) The sequence number of the ledger which included the transaction. This field is only present if status is SUCCESS or FAILED.

createdAt
string

(optional) The unix timestamp of when the transaction was included in the ledger. This field is only present if status is SUCCESS or FAILED.

applicationOrder
number

(optional) The index of the transaction among all transactions included in the ledger. This field is only present if status is SUCCESS or FAILED.

feeBump
boolean

(optional) Indicates whether the transaction was fee bumped. This field is only present if status is SUCCESS or FAILED.

envelopeXdr
string

(optional) A base64 encoded string of the raw TransactionEnvelope XDR struct for this transaction.

resultXdr
string

(optional) A base64 encoded string of the raw TransactionResult XDR struct for this transaction. This field is only present if status is SUCCESS or FAILED.

resultMetaXdr
string

(optional) A base64 encoded string of the raw TransactionMeta XDR struct for this transaction.

Examples

Query for a transaction hash that returns SUCCESS from the RPC node.

Request

curl -X POST \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 8675309,
"method": "getTransaction",
"params": {
"hash": "6bc97bddc21811c626839baf4ab574f4f9f7ddbebb44d286ae504396d4e752da"
}
}' \
https://soroban-testnet.stellar.org:443 | jq

Result

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 8675309,
"result": {
"status": "SUCCESS",
"latestLedger": 2540076,
"latestLedgerCloseTime": "1700086333",
"oldestLedger": 2538637,
"oldestLedgerCloseTime": "1700078796",
"applicationOrder": 1,
"envelopeXdr": "AAAAAgAAAADGFY14/R1KD0VGtTbi5Yp4d7LuMW0iQbLM/AUiGKj5owCpsoQAJY3OAAAjqgAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAGAAAAAAAAAABhhOwI+RL18Zpk7cqI5pRRf0L96jE8i+0x3ekhuBh2cUAAAARc2V0X2N1cnJlbmN5X3JhdGUAAAAAAAACAAAADwAAAANldXIAAAAACQAAAAAAAAAAAAAAAAARCz4AAAABAAAAAAAAAAAAAAABhhOwI+RL18Zpk7cqI5pRRf0L96jE8i+0x3ekhuBh2cUAAAARc2V0X2N1cnJlbmN5X3JhdGUAAAAAAAACAAAADwAAAANldXIAAAAACQAAAAAAAAAAAAAAAAARCz4AAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAAB4408vVXuLU3mry897TfPpYjjsSN7n42REos241RddYdAAAAAQAAAAYAAAABhhOwI+RL18Zpk7cqI5pRRf0L96jE8i+0x3ekhuBh2cUAAAAUAAAAAQFvcYAAAImAAAAHxAAAAAAAAAACAAAAARio+aMAAABATbFMyom/TUz87wHex0LoYZA8jbNJkXbaDSgmOdk+wSBFJuMuta+/vSlro0e0vK2+1FqD/zWHZeYig4pKmM3rDA==",
"resultXdr": "AAAAAAARFy8AAAAAAAAAAQAAAAAAAAAYAAAAAMu8SHUN67hTUJOz3q+IrH9M/4dCVXaljeK6x1Ss20YWAAAAAA==",
"resultMetaXdr": "AAAAAwAAAAAAAAACAAAAAwAmwiAAAAAAAAAAAMYVjXj9HUoPRUa1NuLlinh3su4xbSJBssz8BSIYqPmjAAAAFUHZob0AJY3OAAAjqQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAACbCHwAAAABlVUH3AAAAAAAAAAEAJsIgAAAAAAAAAADGFY14/R1KD0VGtTbi5Yp4d7LuMW0iQbLM/AUiGKj5owAAABVB2aG9ACWNzgAAI6oAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAmwiAAAAAAZVVB/AAAAAAAAAABAAAAAgAAAAMAJsIfAAAABgAAAAAAAAABhhOwI+RL18Zpk7cqI5pRRf0L96jE8i+0x3ekhuBh2cUAAAAUAAAAAQAAABMAAAAAjjTy9Ve4tTeavLz3tN8+liOOxI3ufjZESizbjVF11h0AAAABAAAABQAAABAAAAABAAAAAQAAAA8AAAAJQ29yZVN0YXRlAAAAAAAAEQAAAAEAAAAGAAAADwAAAAVhZG1pbgAAAAAAABIAAAAAAAAAADn1LT+CCK/HiHMChoEi/AtPrkos4XRR2E45Pr25lb3/AAAADwAAAAljb2xfdG9rZW4AAAAAAAASAAAAAdeSi3LCcDzP6vfrn/TvTVBKVai5efybRQ6iyEK00c5hAAAADwAAAAxvcmFjbGVfYWRtaW4AAAASAAAAAAAAAADGFY14/R1KD0VGtTbi5Yp4d7LuMW0iQbLM/AUiGKj5owAAAA8AAAAKcGFuaWNfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAPAAAAEHByb3RvY29sX21hbmFnZXIAAAASAAAAAAAAAAAtSfyAwmj05lZ0WduHsQYQZgvahCNVtZyqS2HRC99kyQAAAA8AAAANc3RhYmxlX2lzc3VlcgAAAAAAABIAAAAAAAAAAEM5BlXva0R5UN6SCMY+6evwJa4mY/f062z0TKLnqN4wAAAAEAAAAAEAAAACAAAADwAAAAhDdXJyZW5jeQAAAA8AAAADZXVyAAAAABEAAAABAAAABQAAAA8AAAAGYWN0aXZlAAAAAAAAAAAAAQAAAA8AAAAIY29udHJhY3QAAAASAAAAAUGpebFxuPbvxZFzOxh8TWAxUwFgraPxPuJEY/8yhiYEAAAADwAAAAxkZW5vbWluYXRpb24AAAAPAAAAA2V1cgAAAAAPAAAAC2xhc3RfdXBkYXRlAAAAAAUAAAAAZVVBvgAAAA8AAAAEcmF0ZQAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAEQb8AAAAEAAAAAEAAAACAAAADwAAAAhDdXJyZW5jeQAAAA8AAAADdXNkAAAAABEAAAABAAAABQAAAA8AAAAGYWN0aXZlAAAAAAAAAAAAAQAAAA8AAAAIY29udHJhY3QAAAASAAAAATUEqdkvrE2LnSiwOwed3v4VEaulOEiS1rxQw6rJkfxCAAAADwAAAAxkZW5vbWluYXRpb24AAAAPAAAAA3VzZAAAAAAPAAAAC2xhc3RfdXBkYXRlAAAAAAUAAAAAZVVB9wAAAA8AAAAEcmF0ZQAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAEnzuAAAAEAAAAAEAAAACAAAADwAAAApWYXVsdHNJbmZvAAAAAAAPAAAAA2V1cgAAAAARAAAAAQAAAAgAAAAPAAAADGRlbm9taW5hdGlvbgAAAA8AAAADZXVyAAAAAA8AAAAKbG93ZXN0X2tleQAAAAAAEAAAAAEAAAACAAAADwAAAARTb21lAAAAEQAAAAEAAAADAAAADwAAAAdhY2NvdW50AAAAABIAAAAAAAAAAGKaH7iFUU2kfGOJGONeYuJ2U2QUeQ+zOEfYZvAoeHDsAAAADwAAAAxkZW5vbWluYXRpb24AAAAPAAAAA2V1cgAAAAAPAAAABWluZGV4AAAAAAAACQAAAAAAAAAAAAAAA7msoAAAAAAPAAAADG1pbl9jb2xfcmF0ZQAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAp9jAAAAADwAAABFtaW5fZGVidF9jcmVhdGlvbgAAAAAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAA7msoAAAAADwAAABBvcGVuaW5nX2NvbF9yYXRlAAAACQAAAAAAAAAAAAAAAACveeAAAAAPAAAACXRvdGFsX2NvbAAAAAAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAlQL5AAAAAADwAAAAp0b3RhbF9kZWJ0AAAAAAAJAAAAAAAAAAAAAAAAlQL5AAAAAA8AAAAMdG90YWxfdmF1bHRzAAAABQAAAAAAAAABAAAAEAAAAAEAAAACAAAADwAAAApWYXVsdHNJbmZvAAAAAAAPAAAAA3VzZAAAAAARAAAAAQAAAAgAAAAPAAAADGRlbm9taW5hdGlvbgAAAA8AAAADdXNkAAAAAA8AAAAKbG93ZXN0X2tleQAAAAAAEAAAAAEAAAACAAAADwAAAARTb21lAAAAEQAAAAEAAAADAAAADwAAAAdhY2NvdW50AAAAABIAAAAAAAAAAGKaH7iFUU2kfGOJGONeYuJ2U2QUeQ+zOEfYZvAoeHDsAAAADwAAAAxkZW5vbWluYXRpb24AAAAPAAAAA3VzZAAAAAAPAAAABWluZGV4AAAAAAAACQAAAAAAAAAAAAAAA7msoAAAAAAPAAAADG1pbl9jb2xfcmF0ZQAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAp9jAAAAADwAAABFtaW5fZGVidF9jcmVhdGlvbgAAAAAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAA7msoAAAAADwAAABBvcGVuaW5nX2NvbF9yYXRlAAAACQAAAAAAAAAAAAAAAACveeAAAAAPAAAACXRvdGFsX2NvbAAAAAAAAAkAAAAAAAAAAAAAABF2WS4AAAAADwAAAAp0b3RhbF9kZWJ0AAAAAAAJAAAAAAAAAAAAAAAA7msoAAAAAA8AAAAMdG90YWxfdmF1bHRzAAAABQAAAAAAAAACAAAAAAAAAAEAJsIgAAAABgAAAAAAAAABhhOwI+RL18Zpk7cqI5pRRf0L96jE8i+0x3ekhuBh2cUAAAAUAAAAAQAAABMAAAAAjjTy9Ve4tTeavLz3tN8+liOOxI3ufjZESizbjVF11h0AAAABAAAABQAAABAAAAABAAAAAQAAAA8AAAAJQ29yZVN0YXRlAAAAAAAAEQAAAAEAAAAGAAAADwAAAAVhZG1pbgAAAAAAABIAAAAAAAAAADn1LT+CCK/HiHMChoEi/AtPrkos4XRR2E45Pr25lb3/AAAADwAAAAljb2xfdG9rZW4AAAAAAAASAAAAAdeSi3LCcDzP6vfrn/TvTVBKVai5efybRQ6iyEK00c5hAAAADwAAAAxvcmFjbGVfYWRtaW4AAAASAAAAAAAAAADGFY14/R1KD0VGtTbi5Yp4d7LuMW0iQbLM/AUiGKj5owAAAA8AAAAKcGFuaWNfbW9kZQAAAAAAAAAAAAAAAAAPAAAAEHByb3RvY29sX21hbmFnZXIAAAASAAAAAAAAAAAtSfyAwmj05lZ0WduHsQYQZgvahCNVtZyqS2HRC99kyQAAAA8AAAANc3RhYmxlX2lzc3VlcgAAAAAAABIAAAAAAAAAAEM5BlXva0R5UN6SCMY+6evwJa4mY/f062z0TKLnqN4wAAAAEAAAAAEAAAACAAAADwAAAAhDdXJyZW5jeQAAAA8AAAADZXVyAAAAABEAAAABAAAABQAAAA8AAAAGYWN0aXZlAAAAAAAAAAAAAQAAAA8AAAAIY29udHJhY3QAAAASAAAAAUGpebFxuPbvxZFzOxh8TWAxUwFgraPxPuJEY/8yhiYEAAAADwAAAAxkZW5vbWluYXRpb24AAAAPAAAAA2V1cgAAAAAPAAAAC2xhc3RfdXBkYXRlAAAAAAUAAAAAZVVB/AAAAA8AAAAEcmF0ZQAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAEQs+AAAAEAAAAAEAAAACAAAADwAAAAhDdXJyZW5jeQAAAA8AAAADdXNkAAAAABEAAAABAAAABQAAAA8AAAAGYWN0aXZlAAAAAAAAAAAAAQAAAA8AAAAIY29udHJhY3QAAAASAAAAATUEqdkvrE2LnSiwOwed3v4VEaulOEiS1rxQw6rJkfxCAAAADwAAAAxkZW5vbWluYXRpb24AAAAPAAAAA3VzZAAAAAAPAAAAC2xhc3RfdXBkYXRlAAAAAAUAAAAAZVVB9wAAAA8AAAAEcmF0ZQAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAEnzuAAAAEAAAAAEAAAACAAAADwAAAApWYXVsdHNJbmZvAAAAAAAPAAAAA2V1cgAAAAARAAAAAQAAAAgAAAAPAAAADGRlbm9taW5hdGlvbgAAAA8AAAADZXVyAAAAAA8AAAAKbG93ZXN0X2tleQAAAAAAEAAAAAEAAAACAAAADwAAAARTb21lAAAAEQAAAAEAAAADAAAADwAAAAdhY2NvdW50AAAAABIAAAAAAAAAAGKaH7iFUU2kfGOJGONeYuJ2U2QUeQ+zOEfYZvAoeHDsAAAADwAAAAxkZW5vbWluYXRpb24AAAAPAAAAA2V1cgAAAAAPAAAABWluZGV4AAAAAAAACQAAAAAAAAAAAAAAA7msoAAAAAAPAAAADG1pbl9jb2xfcmF0ZQAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAp9jAAAAADwAAABFtaW5fZGVidF9jcmVhdGlvbgAAAAAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAA7msoAAAAADwAAABBvcGVuaW5nX2NvbF9yYXRlAAAACQAAAAAAAAAAAAAAAACveeAAAAAPAAAACXRvdGFsX2NvbAAAAAAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAlQL5AAAAAADwAAAAp0b3RhbF9kZWJ0AAAAAAAJAAAAAAAAAAAAAAAAlQL5AAAAAA8AAAAMdG90YWxfdmF1bHRzAAAABQAAAAAAAAABAAAAEAAAAAEAAAACAAAADwAAAApWYXVsdHNJbmZvAAAAAAAPAAAAA3VzZAAAAAARAAAAAQAAAAgAAAAPAAAADGRlbm9taW5hdGlvbgAAAA8AAAADdXNkAAAAAA8AAAAKbG93ZXN0X2tleQAAAAAAEAAAAAEAAAACAAAADwAAAARTb21lAAAAEQAAAAEAAAADAAAADwAAAAdhY2NvdW50AAAAABIAAAAAAAAAAGKaH7iFUU2kfGOJGONeYuJ2U2QUeQ+zOEfYZvAoeHDsAAAADwAAAAxkZW5vbWluYXRpb24AAAAPAAAAA3VzZAAAAAAPAAAABWluZGV4AAAAAAAACQAAAAAAAAAAAAAAA7msoAAAAAAPAAAADG1pbl9jb2xfcmF0ZQAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAp9jAAAAADwAAABFtaW5fZGVidF9jcmVhdGlvbgAAAAAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAA7msoAAAAADwAAABBvcGVuaW5nX2NvbF9yYXRlAAAACQAAAAAAAAAAAAAAAACveeAAAAAPAAAACXRvdGFsX2NvbAAAAAAAAAkAAAAAAAAAAAAAABF2WS4AAAAADwAAAAp0b3RhbF9kZWJ0AAAAAAAJAAAAAAAAAAAAAAAA7msoAAAAAA8AAAAMdG90YWxfdmF1bHRzAAAABQAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAFQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAwAAAA8AAAAHZm5fY2FsbAAAAAANAAAAIIYTsCPkS9fGaZO3KiOaUUX9C/eoxPIvtMd3pIbgYdnFAAAADwAAABFzZXRfY3VycmVuY3lfcmF0ZQAAAAAAABAAAAABAAAAAgAAAA8AAAADZXVyAAAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAEQs+AAAAAQAAAAAAAAABhhOwI+RL18Zpk7cqI5pRRf0L96jE8i+0x3ekhuBh2cUAAAACAAAAAAAAAAIAAAAPAAAACWZuX3JldHVybgAAAAAAAA8AAAARc2V0X2N1cnJlbmN5X3JhdGUAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAACnJlYWRfZW50cnkAAAAAAAUAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAgAAAA8AAAAMY29yZV9tZXRyaWNzAAAADwAAAAt3cml0ZV9lbnRyeQAAAAAFAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAIAAAAPAAAADGNvcmVfbWV0cmljcwAAAA8AAAAQbGVkZ2VyX3JlYWRfYnl0ZQAAAAUAAAAAAACJaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAgAAAA8AAAAMY29yZV9tZXRyaWNzAAAADwAAABFsZWRnZXJfd3JpdGVfYnl0ZQAAAAAAAAUAAAAAAAAHxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAgAAAA8AAAAMY29yZV9tZXRyaWNzAAAADwAAAA1yZWFkX2tleV9ieXRlAAAAAAAABQAAAAAAAABUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAADndyaXRlX2tleV9ieXRlAAAAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAIAAAAPAAAADGNvcmVfbWV0cmljcwAAAA8AAAAOcmVhZF9kYXRhX2J5dGUAAAAAAAUAAAAAAAAH6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAgAAAA8AAAAMY29yZV9tZXRyaWNzAAAADwAAAA93cml0ZV9kYXRhX2J5dGUAAAAABQAAAAAAAAfEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAADnJlYWRfY29kZV9ieXRlAAAAAAAFAAAAAAAAgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAIAAAAPAAAADGNvcmVfbWV0cmljcwAAAA8AAAAPd3JpdGVfY29kZV9ieXRlAAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAgAAAA8AAAAMY29yZV9tZXRyaWNzAAAADwAAAAplbWl0X2V2ZW50AAAAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAIAAAAPAAAADGNvcmVfbWV0cmljcwAAAA8AAAAPZW1pdF9ldmVudF9ieXRlAAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAgAAAA8AAAAMY29yZV9tZXRyaWNzAAAADwAAAAhjcHVfaW5zbgAAAAUAAAAAATLTQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAgAAAA8AAAAMY29yZV9tZXRyaWNzAAAADwAAAAhtZW1fYnl0ZQAAAAUAAAAAACqhewAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAgAAAA8AAAAMY29yZV9tZXRyaWNzAAAADwAAABFpbnZva2VfdGltZV9uc2VjcwAAAAAAAAUAAAAAABFfSQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAgAAAA8AAAAMY29yZV9tZXRyaWNzAAAADwAAAA9tYXhfcndfa2V5X2J5dGUAAAAABQAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAADwAAAAxjb3JlX21ldHJpY3MAAAAPAAAAEG1heF9yd19kYXRhX2J5dGUAAAAFAAAAAAAAB+gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAIAAAAPAAAADGNvcmVfbWV0cmljcwAAAA8AAAAQbWF4X3J3X2NvZGVfYnl0ZQAAAAUAAAAAAACBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAgAAAA8AAAAMY29yZV9tZXRyaWNzAAAADwAAABNtYXhfZW1pdF9ldmVudF9ieXRlAAAAAAUAAAAAAAAAAA==",
"ledger": 2540064,
"createdAt": "1700086268"
}
}

SDK Guide‚Äč

The example above is querying details of a transaction using RPC methods directly. If you are using the Stellar SDK to build applications, you can use the native functions to get the same information.

# pip install --upgrade stellar-sdk
from stellar_sdk import SorobanServer, soroban_rpc


def get_transaction(hash: str) -> soroban_rpc.GetTransactionResponse:
server = SorobanServer(server_url='https://soroban-testnet.stellar.org', client=None)
tx = server.get_transaction(hash)
return tx

tx = get_transaction("6bc97bddc21811c626839baf4ab574f4f9f7ddbebb44d286ae504396d4e752da")

print("result", tx.status)